Limes Soft - creative software solutions

FacebookTwitterTechnoratiLinkedInRSS Feed
Neka vaš sajt bude vidljiv na svim uređajima, napravljen u najmodernijim CMS tehnologijama, otimizovan za Google, jednostavan za ažuriranje, povezan sa socijalnim mrežama
Otvorite svoju internet prodaju, upravljajte magacinima, stanjima, kupcima, specijalne cene po grupama kupaca, fakturisanje, izveštaji....sve u jednom savremenom internet rešenju !
Poslovni softver - povežite sve na jednom mestu - internet prodaju, knjigovodstvo, finansije, magacinsko poslovanje, poslovno izveštavanje !

[t,x,y] = sim('untitled.mdl',[0 3]);

function[sys,x0]=system(t,x,u,flag)
if flag==0 %br kontmbr diskret, br izlaza, br ulaza, 0 , 1
sys=[3;0;1;1;0;1];
x0=[0;1;-1];
elseif flag==1 %dif jed resene
sys(1)=x(2);
sys(2)=x(3);
sys(3)=0.5 * u - 2 * x(1) - 4 * x(2) - x(2) * x(3) - 2.2 * x(3);
elseif flag==3 %izlaz
sys = x(1)
else
sys = [];
end

MATRICE:

A(mod(A,2)==0)

A(logical(eye(size(A)))=4;

triu(A,1) //trougao iznad gl dijgoanle

tril(A,-1) //trougao izpod glavne dijagonale

mean // srednja vrednost

 

SIGNAL:

t = 0:0.01:10;
t_p = rem(t,5);
y = (t_p <= 1) .* (3* t_p) + (t_p <= 2 & t_p > 1) .* 3 + (t_p <= 3 & t_p>2) .* (t_p *(-2) + 7) + (t_p <= 4 & t_p>3) .* (t_p - 2) + (t_p <= 5 & t_p>4) .* (-2*t_p + 10);
plot(t,y);

INTERVALI:

(t_p <= 1)

(t_p <= 2 & t_p > 1) 

JEDNACINA PRAVE KALKULATOR:

http://www.mathportal.org/calculators/analytic-geometry/two-point-form-calculator.php

PREDJENI PUT
[t,p] = ode23(@simu,[0 10],[1;1;1;1]);
aa = p(:,1)
bb = circshift(aa',[0 -1])
put = abs(aa' - bb)
sum(put(1:end-1))
 
PRIMER ODE
function [dxdy] = zadsh(t,p)
%UNTITLED2 Summary of this function goes here
%   Detailed explanation goes here
k = 100;
M1 = 1;
B = 30;
M2 = 20;
dxdy = zeros(4,1);
dxdy(1) = p(2);
dxdy(3) = p(4);
dxdy(2) = (1/M1) * (-k*p(1) - B*(p(2) - p(4)));
dxdy(4) = (1/M2) * (B*(p(2) - p(4)));
 
end
 
PRIMER PLOT MAX PO VREMENU
 
[t,p] = ode23(@zadsh,[0 10],[3;1;0;1]);
a = max(p(:,3))
vreme = t(find(a == p(:,3)))
plot(t,p);
hold on;
scatter(vreme,a);
 

Ecommerce u Srbiji

1.000.000 ljudi u Srbiji kupuje preko interneta!

Prema statističkim podacima najviše se kupuje odeća, roba za domaćinstvo, elektronska oprema...

55,8% ljudi u Srbiji koristi internet.

46,1% pristupa preko mobilnog telefona.

Iskoristite ove trendove.

Nudimo vam Ecommerce rešenja!

 

Joomla Tutorials for Beginners